Aanmelden voor de Kunstroute 2020 kan via onderstaand contactformulier.

Expositie adres

Woonadres

Mits niet gelijk aan het expositie adres

Overige gegevens

Kunstvorm

Lukt dit niet dan e-mail webb@kunstkringbodegraven-reeuwijk.nl

Meedoen als een groep?

Vult u onderstaand gedeelte alleen in als u als groep wilt deelnemen.
Een groep kan maximaal uit 5 kunstenaars bestaan, bij meerdere kunstenaars kunt U nog een groep maken.

Privacy

Privacy alle door U verstrekte gegevens wordt door Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk alleen gebruikt voor haar eigen administratie, tenzij U Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk toestemming geeft via dit aanmeldingsformulier t.b.v. publicatie voor kunstroute.

Deelnamekosten / betalen

Na ontvangst van: deelnamekosten € 25,=, voor groep € 40,= (in elk geval voor 15 febr. 2020) op rekeningnummer: NL49RABO 0177420030 t.n.v. Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk te Bodegraven en bij mededeling naam van de deelnemer van de atelierroute “Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk” en ingevuld van dit aanmeldingsformulier wordt na klikken op "Verzenden" automatisch naar aanmelden@kunstkringbodegraven-reeuwijk.nl verzonden, dan bent U aangemeld als deelnemer van Kunstroute georganiseerd door “Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk”. De raamposter kunt U ophalen bij t'Evertshuis.
Wie wil in het bestuur een functie vervullen graag een e-mail naar info@kunstkringbodegraven-reeuwijk.nl . Weet U ook nog mogelijke sponsors want dan is het mogelijk deelnamekosten laag te houden en kunnen we eventueel activiteiten uitbreiden. Ook nieuwe activiteiten zijn bij het bestuur welkom.

Controle

Selecteer hieronder het controle-vinkje i.v.m. ter voorkoming van SPAM