Aanmelden voor de Kunstroute 2025 kan via onderstaand contactformulier.

Expositie adres

Woonadres

Mits niet gelijk aan het expositie adres

Overige gegevens

Kunstvorm

Uw kunstwerk voor de overzichtsexpositie in het Evertshuis moet donderdag 15 mei 2025 eind van de middag ingeleverd worden, kunst mag maximaal 60-80cm groot zijn of 10 kg wegen.
Click or drag a file to this area to upload.
Lukt dit niet dan e-mail webb@kunstkringbodegraven-reeuwijk.nl
Click or drag a file to this area to upload.

Privacy (kopie)

Privacy alle door u verstrekte gegevens wordt door Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk alleen gebruikt voor haar eigen administratie, tenzij u Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk toestemming geeft via dit aanmeldingsformulier t.b.v. publicatie voor kunstroute.

Deelnamekosten / betalen

Na ontvangst van de deelnamekosten à € 35,- p.p. (voor donateurs van de KunstKring Bodegraven-Reeuwijk € 25,-) op rekeningnummer: NL49RABO 0177420030 t.n.v. Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk en dit aanmeldingsformulier (wordt na klikken op "Verzenden" automatisch naar aanmelden@kunstkringbodegraven-reeuwijk.nl verzonden) bent u aangemeld als deelnemer van Atelier-kunstroute, georganiseerd door “Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk”. De raamposter en de programmaboekjes kunt u ophalen bij ’t Evertshuis. U krijgt daarvan bericht.
Uw gegevens en foto's worden vermeld op de website van de Kunstkring en in het informatieboekje. U bent zelf verantwoordelijk voor uw kunstwerken, zowel in het Evertshuis, etalages als tijdens de expositie. U neemt voor eigen risico deel aan de Kunstroute en eventuele schade kan niet verhaald worden op de stichting Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk.

Controle

Selecteer hieronder het controle-vinkje i.v.m. ter voorkoming van SPAM

Voorwaarden voor deelnemen aan Atelier-kunstroute.

 • Onder deelnemers verstaan wij: zelfstandig werkende kunstenaars woonachtig in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
 • Deelnemers kunnen gast-exposanten van buiten onze gemeente op eigen locatie uitnodigen.
 • Deelnemende kunstenaars zijn zelf aanwezig op beide open Atelier-kunstroute dagen (onvoorziene omstandigheden daargelaten.)
 • Wanneer slechts één openingsdag mogelijk is dan moet dit bij aanmelding duidelijk aangegeven worden.
 • De KunstKring Bodegraven-Reeuwijk verzorgt de publieksinformatie via de lokale/regionale pers, een deelnemers/route boekje èn een eigen website. Het deelnemers/route boekje toont: één foto, adres- en contactgegevens en eventueel vermelding van eigen website. Dit geldt ook voor groepsdeelname. De website toont daarnaast een door de kunstenaar aangeleverde tekst van max. 100 woorden.
 • Uw deelname is definitief na ontvangst van het aanmeldingsformulier en de deelnamekosten t.w. € 35,- p.p. (25,- voor donateurs)
 • Tegelijk met de atelierroute is er een overzichtsexpositie van deelnemers in het Evertshuis in Bodegraven.
 • Aan te leveren werk voor deze locatie: 2 dimensionaal max. 80 cm breed en max. 3 kg; 3 dimensionaal: handzaam en max. 20 kg.
 • Een raamposter op A3-formaat en een aantal programmaboekjes kunnen bij ‘t Evertshuis opgehaald worden. Deelnemers krijgen daarvan een mailbericht.
 • De kunstwerken zijn tijdens deze expositie niet verzekerd door Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk of het Evertshuis.
 • Wij houden de mogelijkheid open om deelname te beoordelen aan de hand van een persoonlijk bezoek van één van onze bestuursleden.
 • Bij afwijzing wordt het gestorte geld geretourneerd.

Voorwaarden etalage kunst:

 • Deelnemers aan een atelier-kunstroute kunnen een kunstwerk in bruikleen afstaan aan Bodegraafse winkeliers, zij plaatsen het kunstwerk in de etalage.
 • Kunstwerk bij voorkeur niet groter dan 50×50 cm of niet zwaarder dan 5 kg.
 • In de etalage komt een naambordje met Kunstroute nummer en naam kunstenaar.
 • Kunstwerken staan voor eigen risico.
 • Kunstwerken staan in de etage gedurende de maand van de atelier-kunstroute en kunnen niet binnen deze tijd worden opgehaald.

 

Hulp bij invullen aanmelden:

 1. Alle items met rode punt(* ) zijn verplicht in te vullen, ook als U niet wil dat het gepubliceerd mag worden. Want Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk gebruikt het alleen voor haar administratie.
 2. Uw internet/email moet worden ingevuld. Doet u dat niet dan wordt de aanmelding niet verstuurd.
 3. Ik ben geen robot is bedoeld om spam te vermijden.
 4. U krijgt een bericht “Bedankt voor uw aanmelding” en een e-mail met uw aanmelding zoals u hem heeft ingevuld.
 5. Tevens gaat één kopie naar secretaris atelierroute en één naar de webb-beheerder.
 6. Heeft U punt 4 en 5 niet gekregen dan is uw aanmelding niet geslaagd. PROBEER HET NOG EENS!!!!!