Voorwaarden deelname Kunstmarkt

 • Per deelnemer van atelierroute van Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk 2012-2014-2016-2018-2020-2022 of kunstenaar uit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk kan een tafel 180x80cm (max. 2 tafels) worden gereserveerd.
 • Prijs per tafel € 15,- (gratis voor donateurs)
 • Een raamposter A3 kan bij ‘t Evertshuis na 15 april opgehaald worden.
 • De opstelling van de tafel/ruimte is na twee deelnemers is een doorgang van 50cm. Achter de tafel is een ruimte van 70cm.
 • Deelnemers kunnen vanaf 10 uur hun plaats inrichten, er zijn nu al diverse positieve reacties binnen gekomen, maar we weten niet hoeveel kunstenaars er mee gaan doen dus, deelname wordt bepaald door de volgorde van aanmelding en betaling van uw reservering. Want OP=OP.
 • Deelnemers, die op de reservelijst van vorige kunstmarkt stonden hebben voorrang.

Hulp bij invullen aanmelden.

 1. Alle items met rode punt(* ) zijn verplicht in te vullen, ook als U niet wil dat het gepubliceerd mag worden. Want Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk gebruikt het alleen voor haar administratie.
 2. Uw internet moet als volgt worden ingevuld http://www………… doet u dat niet wordt de aanmelding niet verstuurd.
 3. Ik ben geen robot is bedoeld om spam te vermijden, klik op vierkant bij ik ben geen robot dan komen er een aantal foto’s  met auto of verkeersborden of etalages. Als gevraagd wordt B.V. foto met auto moet u alle foto’s met een auto erop aanklikken, daarna verzenden.
 4. U krijgt een bericht “Bedankt voor uw aanmelding” en een e-mail met uw aanmelding zoals u hem heeft ingevuld.
 5. Tevens gaat één kopie naar secretaris atelierroute en één naar de webb-beheerder.
 6. Heeft U punt d en e niet gekregen dan is uw aanmelding niet geslaagd. PROBEER HET NOG EENS!!!!!

Voorwaarden voor deelnemen aan atelierroute.

 • Onder deelnemers verstaan wij: zelfstandig werkende kunstenaars woonachtig in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
 • Inschrijven als groep van maximaal 5 personen is mogelijk.
 • Deelnemers kunnen gastexposanten van buiten onze gemeente op eigen locatie uitnodigen.
 • Deelnemende kunstenaars zijn zelf aanwezig op beide open atelierdagen (onvoorziene omstandigheden daargelaten.)
 • Wanneer slechts één openingsdag mogelijk is dan wordt dit bij aanmelding duidelijk aangegeven.
 • Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk verzorgt de publieksinformatie via de lokale/regionale pers, een deelnemers/route boekje èn een eigen website. Het deelnemers/route boekje toont: één foto, adres- en contactgegevens en eventueel vermelding van eigen website. Dit geldt ook voor groepsdeelname. De website toont daarnaast een door de kunstenaar aangeleverde tekst van max. 100 woorden.
 • Bij groepsdeelname wordt één foto geplaatst èn de namen van de afzonderlijke deelnemers met vermelding van hun discipline.
 • Uw deelname is definitief na ontvangst van het aanmeldingsformulier en de deelnamekosten t.w. € 25,- p.p. of € 40,- per groep. (1,6% van het bedrag p.p.)
 • Tegelijk met de atelierroute is er een overzichtsexpositie van individuele deelnemers of van één groepslid in het Evertshuis in Bodegraven.
 • Aan te leveren werk voor deze locatie: 2 dimensionaal max 80cm breed en max.3 kg ; 3 dimensionaal: handzaam en max. 20 kg.
 • De kunstwerken zijn tijdens deze expositie niet verzekerd door Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk of het Evertshuis.
 • Wij houden de mogelijkheid open om deelname te beoordelen aan de hand van een persoonlijk bezoek van één van onze bestuursleden.
 • Bij afwijzing wordt het gestorte geld geretourneerd.

Etalage kunst:

 • Deelnemers aan de kunstroute kunnen een kunstwerk in bruikleen afstaan aan Bodegraafse winkeliers, zij plaatsen het kunstwerk in de etalage.
 • Kunstwerk bij voorkeur niet groter dan 50×50 cm of niet zwaarder 5kg.
 • In de etalage komt een naambordje met Kunstroute nummer en naam kunstenaar.
 • Kunstwerken staan voor eigen risico.
 • Kunstwerken staan in de etage gedurende de maand mei en kunnen niet binnen deze tijd worden opgehaald.